Personel

Personel Przedszkola

Dyrektor
mgr Dorota Bularz nauczyciel dyplomowany, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki z metodami korekcyjnej kompensacyjnymi, wczesne wspomaganie rozwoju wraz ze wspieraniem rozwoju dziecka z autyzmem i spektrum autystycznym, kurs przywództwa edukacyjneg

Wicedyrektor
mgr Małgorzata D. – nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolneji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, I stopień specjalizacji zawodowej

Nauczyciele:

mgr Daria A. – nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, I i II  stopień kursu terapii ręki

mgr Magdalena W. – nauczyciel dyplomowany, mgr oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z surdopedagogiki i filologii polskiej, trzystopniowy kurs języka migowego, studia podyplomowe z edukacji elementarnej-pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną.

mgr Anna Sz. – nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe z logopedii, certyfikat z Terapii Integracji Sensorycznej

mgr Anna G. -nauczyciel mianowany, mgr fizjoterapii, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne, certyfikat Terapii Integracji Sensorycznej

lic. Maria J. -nauczyciel dyplomowany, lic. z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki.

mgr Joanna K.– nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, lic. z oligofrenopedagogiki z informatyką, ukończony trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, certyfikat terapeuty integracji sensorycznej 

mgr Grażyna K. – nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą,
I stopień specjalizacji zawodowej, kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki, studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej.

mgr Alina K. – nauczyciel dyplomowany, mgr oligofrenopedagogiki,
lic. z rewalidacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej,  terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki, zarządzanie oświatą, kurs kwalifikacyjny – psychostymulacyjna metoda rozwijania mowy i myślenia, certyfikat Terapii Integracji Sensorycznej. Certyfikat  I i II stopień kursu Terapii Ręki.

mgr Justyna L. – nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, lic. z oligofrenopedagogiki z informatyką, ukończony trzystopniowy kurs terapii behawioralnej

mgr Justyna M. – nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, lic. z resocjalizacji i profilaktyki społecznej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, I i II stopień kursu terapii ręki.

mgr Anna M.nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, I i II stopien kursu terapii ręki

mgr Lucyna N. – nauczyciel dyplomowanym, mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej,  oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą i kurs Pedagogiki M.Montessori, w trakcie studiów podyplomowych z arteterapii.

mgr Iwona N.nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe – sztuka, kurs kwalifikacyjny z Glottodydaktyki, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

mgr Elżbieta P. – nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

mgr Patrycja P_k– nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, lic. z pedagogiki terapeutycznej. 

mgr Agnieszka W. – nauczyciel kontraktowy, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, certfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

mgr Patrycja P. – nauczyciel kontraktowy, mgr wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

mgr Karolina W. – nauczyciel stażysta,mgr muzykoterapii, FCE j. angielski

mgr Małgorzata Sz. – B. – nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki specjalnej z terapią pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny z muzykoterapii, instruktor tańca

mgr Hanna Sz. – T. – nauczyciel kontraktowy, mgr filologii polskiej, mgr psychologii, studia podyplomowe z logopedii i medialnej emisji głosu.

mgr Joanna K. – R. – nauczyciel kontraktowy, mgr psychologii,  kursI i II stopień  terapii ręki.

siostra s. Adriana Małgorzata K.

PERSONEL ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Sylwia Sz. – referent, intendent

Lucyna K. – referent, księgowa

Marlena M. – kierownik stołówki, dietetyk

Teresa N. – pomoc kuchenna

Beata Ludwig – kucharka

Pomoce nauczyciela i woźne:

Adrianna W. – M.
Anna N.
Jolanta G.
Bożena D.
Małgorzata K.
Katarzyna D.
Teresa

Piotr V. – konserwator