Personel

Personel Przedszkola

Dyrektor
mgr Izabela Truszkowska – Bodyńska – nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, I i II stopień specjalizacji zawodowej

Wicedyrektor
mgr Małgorzata Derkacz – nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolneji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, I stopień specjalizacji zawodowej

Nauczyciele:

mgr Daria Albrecht – nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, I i II  stopień kursu terapii ręki

mgr Magdalena Wdziękońska – nauczyciel dyplomowany, mgr oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z surdopedagogiki i filologii polskiej, trzystopniowy kurs języka migowego, studia podyplomowe z edukacji elementarnej-pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną.

mgr Ewa Bajsarowicz – nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczej,studia podyplomowe z logopedii z terapią pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny terapii biofeedback

mgr Anna Szlachcic – nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe z logopedii, certyfikat z Terapii Integracji Sensorycznej

mgr Anna Giurko -nauczyciel mianowany, mgr fizjoterapii, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne, certyfikat Terapii Integracji Sensorycznej

mgr Agnieszka Iwanicka – Duc nauczyciel mianowany, mgr oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny Marii Montessori, kurs kwalifikacyjny terapii ruchowej metodą N.  Kepharta

lic. Maria Jarmuła -nauczyciel dyplomowany, lic. z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki.

mgr Joanna Kijas – nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, lic. z oligofrenopedagogiki z informatyką, ukończony trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, certyfikat terapeuty integracji sensorycznej 

mgr Grażyna Kina – nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą,
I stopień specjalizacji zawodowej, kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki, studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej.

mgr Alina Kowalska – nauczyciel dyplomowany, mgr oligofrenopedagogiki,
lic. z rewalidacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej,  terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki, zarządzanie oświatą, kurs kwalifikacyjny – psychostymulacyjna metoda rozwijania mowy i myślenia, certyfikat Terapii Integracji Sensorycznej. Certyfikat  I i II stopień kursu Terapii Ręki.

mgr Justyna Loreńczyk – nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, lic. z oligofrenopedagogiki z informatyką, ukończony trzystopniowy kurs terapii behawioralnej

mgr Justyna Mazur – nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, lic. z resocjalizacji i profilaktyki społecznej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, I i II stopień kursu terapii ręki.

mgr Anna Mytniknauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, I i II stopien kursu terapii ręki

mgr Lucyna Noglik – nauczyciel dyplomowanym, mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej,  oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą i kurs Pedagogiki M.Montessori, w trakcie studiów podyplomowych z arteterapii.

mgr Iwona Nowaknauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe – sztuka, kurs kwalifikacyjny z Glottodydaktyki, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

mgr Elżbieta Paluch – nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

mgr Patrycja Panek – nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, lic. z pedagogiki terapeutycznej

mgr Dorota Bularz – metodyk wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki z metodami korekcyjnej kompensacyjnymi, wczesne wspomaganie rozwoju wraz ze wspieraniem rozwoju dziecka z autyzmem i spektrum autystycznym, kurs przywództwa edukacyjnego

mgr Agnieszka Węgrzyn – nauczyciel kontraktowy, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, certfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

mgr Patrycja Piórkowska – nauczyciel kontraktowy, mgr wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

mgr Karolina Walentyńska – nauczyciel stażysta,mgr muzykoterapii, FCE j. angielski

mgr Małgorzata Szewczenko – Bosakowska – nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki specjalnej z terapią pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny z muzykoterapii, instruktor tańca

mgr Hanna Szykowska – Tkaczyk – nauczyciel kontraktowy, mgr filologii polskiej, mgr psychologii, studia podyplomowe z logopedii i medialnej emisji głosu.

mgr Joanna Kajko – Rykalska – nauczyciel stażysta, mgr psychologii,  kursI i II stopień  terapii ręki.

siostra s. Adriana Małgorzata Klim

PERSONEL ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Katarzyna Gawęcka – Mańka – główna księgowa

Sylwia Szczepańska – referent, intendent

Lucyna Krukowska – referent

Marlena Moryń – kierownik stołówki, dietetyk

Teresa Niemietz – pomoc kuchenna

Beata Ludwig – kucharka

Pomoce nauczyciela i woźne:

Adrianna Wołosz – Madeja
Anna Najwer
Jolanta Gembara
Ewa Martyniak
Bożena Duraj
Małgorzata Kionka
Katarzyna Depczyńska

Piotr Vogiel – konserwator