Zebranie z rodzicami

W poniedziałek 1 września o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie rodziców.  Pani dyrektor poinformuje o działalności placówki, przedstawi personel, opowie o uroczystościach, spotkaniach, zasadach i umowach panujących w przedszkolu. Zapozna  rodziców z ich prawami i obowiązkami wobec placówki, rozkładem dnia i organizacją pracy w przedszkolu. Pani psycholog opowie, jakie zachowania mogą towarzyszyć dzieciom w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu i o tym jak sobie z nimi radzić, aby nasze dziecko poczuło się bezpiecznie i dobrze w nowym miejscu wśród innych dzieci i nowych nauczycieli. Po zebraniu ogólnym rodzice udadzą się wraz z wychowawcami do sal, gdzie wychowawcy udzielą szczegółowych odpowiedzi na Państwa indywidualne pytania. 

1 września przyprowadzają Państwo dzieci zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Ze względu na ważność i ilość poruszanych na zebraniu spraw czas trwania zebrania po południu może być dłuższy, prosimy więc o zapewnienie opieki dzieciom poza przedszkolem.