Zaproszenie na zajęcia adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku 3-3,5 lat rozpoczynających edukację przedszkolną. Zajęcia odbędą się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gliwicach przy ulicy Warszawskiej 35A

w cyklu tygodniowym (5 kolejnych dni) w terminach 30.06-04.07.2014r.
lub 25.08-29.08.2014r. o godzinie 10:00.

Zapisy pod numerem telefonu 32 231-05-69 w godz. 8:30-15:00 Bliższych informacji udziela pani mgr Anna Bilska