Uwaga Rodzice- Kontynuacja edukacji przedszkolnej 2018/2019

Drodzy Rodzice!

W dniach od 27.02.2018 r. do 12.03.2018r. do godziny 15:00, mają Państwo możliwość złożenia karty kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu na rok  2018/2019. Niezłożenie karty w wyżej podanym terminie, skutkuje tym, że dziecko nie będzie miało zapewnionego miejsca w naszej placówce w przyszłym roku szkolnym. Kartę kontynuacji można pobrać u wychowawców grup. Po dokładnym wypełnieniu i podpisaniu przez obojga rodziców, za potwierdzeniem na liście przedszkola, zwracamy karty wychowawcom.