UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH W LATACH 2008-2010

W związku z Ustawą z dn.29.12.2015r. (o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw), która m.in. mówi,że:

– ” (…) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (…)”
– „(…) na wniosek rodziców, w szkole podstawowej naukę może rozpocząć też dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (…)” 

Prosimy rodziców dzieci z roczników 2008-2010, o podjęcie w najbliższym czasie decyzji, dotyczącej miejsca realizacji przez dziecko obowiązku przedszkolnego lub szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 (przedszkole, klasa zerowa w szkole, pierwsza klasa).

Wiedza ta jest niezbędna celem określenia ilości miejsc do naboru nowych dzieci na rok 2016/2017.

Więcej informacji można uzyskać na zebraniu rodziców z grup Słoneczek oraz Motylków, które odbędzie się 8.02.2016r. (poniedziałek) o godzinie 16:00.

Zapraszamy