Uwaga konkurs

konkurs organizowany w ramach akcji pozytywni pl.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich rodzin. Zachęcamy przedstawicieli placówek do zaangażowania rodziców przedszkolaków do wspólnie podejmowanej aktywności plastycznej.
2. Technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów.
3. Format dowolny.
4. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek dziecka i pełną nazwę placówki.
5. Prace oceniane będą przez niezależne jury.
6. Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik i materiałów plastycznych .
7. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 30.04.2016r. pod adres : Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 ul. Górnych Wałów 19 44-100 Gliwice
8. Rozstrzygniecie konkursu –maj 2016r.
9.Ogłoszenie wyników –24.05.2016 r. podczas Dnia Radości w P.M. nr 21.
10. Prace zgłoszone na konkurs zostają własnością organizatora konkursu