Uroczystość Obchodów Jubileuszowych

 

Dnia 21 listopada 2012r. w Auli Błogosławionego Jana Pawła II odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 65 – lecia naszego przedszkola.
W wypełnionej po brzegi sali zasiedli zaproszeni goście: byli pracownicy przedszkola i byli dyrektorzy, którzy przez lata wpływali na funkcjonowanie przedszkola i radość wychowanków, rodzice, sponsorzy oraz przedstawiciele firm, które związane są  naszą placówką. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu skierowała słowa wdzięczności do wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wspierają nasze przedszkole przyczyniając się do rozwoju placówki.
Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem prezentacji obrazującej kolejne lata funkcjonowania przedszkola, metody oraz kierunki pracy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Po przemówieniach nadszedł oczekiwany przez wszystkich występ dzieci. Ponieważ prezentacja nosiła tytuł Przedszkole 21 przedszkolem XXI wieku – zrodził się pomysł, by program artystyczny był równie współczesny. Na scenie prezentowały się kolejno „Żabki”, „Kaczuszki”, „Misie”, ”Zajączki i „Biedronki”. Dzieci przepięknie tańczyły a blasku dodawały kolorowe, specjalnie na tę uroczystość przygotowane stroje. Publiczność nagradzała naszych milusińskich gromkimi brawami, co naszym artystom przynosiło wiele dumy i radości. Po zakończeniu części artystycznej słowami podziękowania za zaangażowanie i wspaniałą, rzetelną współpracę, głębokie zrozumienie potrzeb przedszkola, za wywołaną radość i uśmiech na twarzach najmłodszych, dzieci wręczyły najbardziej zasłużonym dla naszego przedszkola Medal Promiennego Uśmiechu Dziecka.
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem dla zaproszonych gości oraz wręczeniem każdemu z nich symbolicznego Drzewka Jubileuszowego.

Obejrzyj zdjęcia

no images were found