Szkolenie Rady Pedagogicznej – dr Maciej Kierył

12 stycznia 2013 r. Pani dyrektor zorganizowała w naszym przedszkolu szkolenie Rady Pedagogicznej „Muzykoterapia w grupach integracyjnych i edukacyjno – terapeutycznych”. Szkolenie trwało 6 godzin dydaktycznych, prowadzone i realizowane było według autorskiego programu wybitnego autorytetu w dziedzinie muzykoterapii dr Macieja Kieryła. Celem szkolenia było poszerzenie warsztatu pedagoga, zapoznanie z wiadomościami z zakresu profilaktyki i terapii muzycznej oraz prowadzenia zajęć techniką Mobilnej Rekreacji Muzycznej.
Dr Maciej Kierył
– Lekarz anestezjolog, muzykoterapeuta. Wykładowca muzykoterapii klinicznej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Członek Krajowej Rady Muzykoterapii Wrocław. Prowadzi pracownię muzykoterapii w Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa – Międzylesie. Jest jednym z prekursorów muzykoterapii w Polsce.
Opracował Mobilną Rekreację Muzyczną – autorską metodę profilaktyki i terapii muzycznej. Od 1985 r. prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne (wyjazdowe, stacjonarne) ukierunkowane na określone schorzenia. Kształci pedagogów i terapeutów pracujących z pacjentami mniej sprawnymi psychofizycznie (domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjne, szkoły specjalne, przedszkola integracyjne, sanatoria, szpitale).
Od dawna istnieje pogląd, iż muzyka ma ogromny wpływ na organizm i psychikę człowieka. Pomaga ona w leczeniu i terapii osób cierpiących na różne schorzenia i niedomagania zdrowotne. W niektórych szkołach stosuje się elementy muzykoterapii, aby zapobiegać lub przeciwdziałać zachowaniom nerwicowym dzieci. Dr Maciej Kierył już w latach 70-tych stosował muzykę na salach operacyjnych przy usypianiu i znieczulaniu pacjentów przed operacją, jak przy wybudzaniu. Muzykę oferował również lekarzom chirurgom w trakcie wykonywanej przez nich operacji.

Zajmuje się również takimi dziedzinami jak:

Edukacja rodziców dzieci mniej sprawnych.
Muzyka dla kobiet w ciąży i niemowląt.
Doskonalenie zawodowe arteterapeutów i muzykoterapeutów.
Profilaktyka muzyczna dla zmęczonych (dorośli, uniwersytet III w.)
Popularne prelekcje „Muzyka dla zdrowia” (szkoły, kluby).
Profilaktyka muzyczna okresu przed- i po-operacyjnego.
Opracowanie ukierunkowanych kaset i płyt instruktażowych.
Koncerty rekreacyjne.

no images were found