Rekrutacja

Wypełniając kartę zgłoszenia prosimy uważnie czytać kryteria naboru oraz zwrócić uwagę na wymagane dokumenty dodatkowe, przy zaznaczonym przez Państwa kryterium. Przyjmowane będą tylko wnioski z wymaganym kompletem dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna upoważniona jest do weryfikacji w Urzędzie Miasta, prawdziwości  informacji podanych przez Państwa we wniosku rekrutacyjnym.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Gliwic

Rodzic pobiera kartę zapisu dziecka do przedszkola w placówce lub wypełnia na stronie internetowej dla rodziców www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl wypełnioną kartę należy wydrukować i dostarczyć z kompletem wymaganych dokumentów, do przedszkola PIERWSZEGO WYBORU w celu weryfikacji i zatwierdzenia. 

PUBLIKACJA LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA  WYWIESZONA ZOSTANIE W PLACÓWCE W DNIU 17.04.2018r.
O GODZINIE 9:00

W dniach od 17.04 – 24.04 2018 r. do 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola, potwierdzają podpisem wolę przyjęcia dziecka do PM-21.

Wszystkie informacje, oraz pomoc techniczną w wypełnieniu wniosku znajdą Państwo na stronie dla rodziców www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl , która zostanie uruchomiona od 14.03.2018 r. o godzinie 9:00 do 28.03.2018 r. do godziny 15:00

REKRUTACJA NA ROK 2018 – ogłoszenie