Rekrutacja

Wypełniając kartę zgłoszenia prosimy uważnie czytać kryteria naboru oraz zwrócić uwagę na wymagane dokumenty dodatkowe, przy zaznaczonym przez Państwa kryterium. Przyjmowane będą tylko wnioski z wymaganym kompletem dokumentów.

Prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji

Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_do_publikacji

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Gliwic

Rodzic pobiera kartę zapisu dziecka do przedszkola w placówce lub wypełnia na stronie internetowej dla rodziców www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl wypełnioną kartę należy wydrukować i dostarczyć z kompletem wymaganych dokumentów, do przedszkola PIERWSZEGO WYBORU w celu weryfikacji i zatwierdzenia. 

PUBLIKACJA LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA  WYWIESZONA ZOSTANIE W PLACÓWCE W DNIU 30.05.2017r.
O GODZINIE 9:00

W dniach od 30.05 – 02.06. 2017 r. do 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola, potwierdzają podpisem wolę przyjęcia dziecka do PM-21.