Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych – Przemysław Adam Śmiejek; tel. (+48) 32 757-08-48 GSM: (+48) 887-857-555