Co to był za bal…

    SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI – 5 luty 2014

CELE OGÓLNE:
• kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw;
• doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach
i konkursach.
• budzenie wrażliwości muzycznej.

CELE OPERACYJNE (dzieci):
• biorą aktywny  udział w zabawach muzyczno – ruchowych,
• oddają  ruchem, gestem i mimiką twarzy charakter muzyki, jej dynamikę, rytm, tempo,
• potrafią wcielać się w role różnych postaci na balu karnawałowym,
• kulturalnie zachowują się podczas balu, stosują zwroty grzecznościowe,
• dostrzegają piękno muzyki,
• integrują się z dziećmi z wszystkich grup.

FORMY PRACY:  zespołowa

METODY PRACY:
aktywizujące

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

09.15 –  Rozpoczęcie

                  Powitanie wszystkich dzieci  wraz z wychowawcami w Sali Balowej

                 oraz zachęcenie do wesołej zabawy i udziału w konkursach.

Zdjęcia

grupowe i indywidualne

Poczęstunek – sala „Zajączków”

ok.10.15

Zabawy taneczne prowadzone przez zespół muzyczny – taniec w parach i w kole.

Konkursy przy muzyce dla chętnych dzieci.

Podziękowanie za wspólna zabawę.

Wręczanie balonów i kolorowanek karnawałowych.

Rozchodzenie się dzieci do sal.

no images were found