Historia przedszkola

Nasze przedszkole zostało otwarte 15.09.1947 r. jako Przedszkole Miejskie
nr 21 Instytutu Metalurgii Żelaza.Długoletnim dyrektorem Instytutu był doc. dr inż. Lesław Kuś, odegrał On znaczącą rolę we współpracy z przedszkolem Już po raz trzeci uczestniczył w obchodach jubileuszowych naszego przedszkola. Kierownictwo objęła Pani Janina Dobrzyńska, która na stanowisku kierowniczym naszego przedszkola pracowała do 1972 r., czyli przez 25 lat. Dnia 20.10.1950 r. miała miejsce uroczystość mianowania Przedszkola Imieniem Stanisława Staszica.

Budynek z roku 1932

Tak jak obecnie, również i 65 lat temu obchodzono w przedszkolu wiele uroczystości, dzieci wyjeżdżały na Zielone Przedszkole i uczestniczyły
w wycieczkach edukacyjnych.

Święto Choinki 1954r.

Święto Sportu 1966r.

Kolejni dyrektorzy:

1947  – 1972  Janina Dobrzyńska
1972 – 1981  Danuta Durst
1981 – 1986  Teresa Figiel
1986 – 1992  Aleksandra Jasińska
1992 – 1997  Irena Sobis
1997 – ……. Izabela Truszkowska – Bodyńska

Obecnie nasze przedszkole wygląda tak…