O Przedszkolu

Misja i Wizja przedszkola

„JESTEŚMY DZIEĆMI ŚWIATA – ŚWIAT NALEŻY DO NAS”

 

 

WIZJA

 • Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, posiadającym grupy integracyjne
  i edukacyjno – terapeutyczne.
 • Zapewniamy opiekę specjalistów.
 • Nasi wychowankowie: posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym na poziomie adekwatnym do ich możliwości rozwojowych; preferują zdrowy i bezpieczny styl życia; szanują i kochają swą małą ojczyznę i kraj; dostrzegają przyrodę i są wrażliwi na jej piękno; realizują się w różnych formach sztuki; traktują każdego człowieka
  z szacunkiem bez względu na dzielące ich różnice.
 • Kadra pedagogiczna stale poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności.
 • Dysponujemy odpowiednią bazą i wyposażeniem zapewniającym prowadzenie atrakcyjnych zajęć.

MISJA

 • Rozwijamy wszechstronnie wszystkich wychowanków, w tym dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Rozbudzamy miłość do małej i wielkiej ojczyzny.
 • Kształtujemy świadomość ekologiczną dzieci i ich rodziców.
 • Wspieramy rodziców w procesie wychowania.
 • Poprzez wychowanie przez sztukę rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania plastyczne, eliminujemy agresję.