KONKURS RODZINNY WE WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

Przedszkole Miejskie we współpracy ze Strażą Miejską serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Pracę plastyczna należy wykonać dowolna techniką, forma płaska lub przestrzenna. Termin składania prac do 14 maja 2015r. u wychowawców grup. Rozstrzygniecie konkursu 19 maja 2015r. podczas spotkania ze Strażą Miejską w naszym przedszkolu.