Kluby naszej ziemi

Na początku roku szkolnego 2015/2016 przystąpiliśmy  do całorocznego programu na rzecz ochrony środowiska – Klub naszej ziemi prowadzonego we współpracy z placówkami publicznymi przez Fundację Nasza Ziemia specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Nasze przedszkolaki aktywnie działają na  rzecz ochrony przyrody, zdrowego odżywiania. Włączyliśmy naszych rodziców do wszelkich ekologicznych akcji, które wymyślamy razem z naszymi paniami. W bieżącym roku szkolnym w ramach działań Klubu naszej ziemi planujemy: konkursy, happeningi, śpiewanie piosenek, robienie sałatek  z lokalnych produktów, sadzenie drzew, tworzenie ogródków, współpracę z Nadleśnictwami.

Celem tych działań  będzie poszerzanie przez dzieci świadomości dotyczącej ochrony lokalnego środowiska, rozwijanie  pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony przyrody, dostrzeganie i rozumienie skutków negatywnych działań człowieka wobec środowiska, łączenie zdrowego rozwoju człowieka z dbaniem o środowisko.