Akademia Przedsiębiorczości – Marco

W lutym rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu realizację projektu edukacyjnego MARCO dla przedszkoli – ,,Akademia przedsiębiorczości”.

 

Cele głowne projektu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MARCO

  • wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
  • promowanie idei przedsiębiorczości u dzieci w wieku przedszkolnym
  • wdrażanie podstawowej, dostosowanej do wieku dzieci wiedzy z zakresu ekonomii
  • kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych
  • zachęcanie do współpracy dzieci oraz nauczycieli
  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i intelektualnych
  • podkreślenie wartości pracy
  • podejmowanie działań, które mają wpływ na lepszą komunikację, lepszą pracę
  • budowa wiary we własne możliwości, motywacja w grupie
  • podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego