Kiedy Wielka Noc nastanie
życzymy Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości, które niechaj zawsze gości w dobrym sercu,
w jasnej duszy, niechaj wszystkie żale zagłuszy.

Dyrekcja i Personel PM-21