Statuetka „Śląskiego Samorządu Równych Szans”

         Statuetkę „Śląskiego Samorządu Równych Szans” przyznano Miastu Gliwice za projekt ,,Każdy inny a wszyscy tacy sami” realizowany w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21  w Gliwicach. Uroczysta gala konkursu  odbyła się 10.10.2014 r  w Muzeum „Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie”, gdzie dyrektorowi przedszkola Izabeli Truszkowskiej – Bodyńskiej wręczono statuetkę za zajęcie I miejsca w konkursie. Do tegorocznego konkursu przystąpiło 11 miast i powiatów. Zaprezentowały one projekty mające na celu zwiększenie umiejętności edukacyjno – zawodowych osób z niepełnosprawnością, jak również przedsięwzięcia infrastrukturalne zapewniające im dostęp do przestrzeni publicznej. W projekcie tym kapituła konkursu doceniła fakt opracowania i wdrożenia procedury płynnego przechodzenia dzieci z grup specjalnych do integracyjnych i masowych, umożliwiających dziecku elastyczne przejście do grupy dającej mu lepsze możliwości rozwoju – zarówno z grup specjalnych do integracyjnych i masowych, jak i odwrotnie. Proces adaptacji, rozpoznawania możliwości rozwojowych i znalezienie dla dziecka odpowiednich form wychowania, opieki i edukacji stwarza konieczność płynnego i elastycznego postępowania. Istotnym aspektem projektu jest współpraca  z rodzicami przedszkolaków. Polega on na organizacji warsztatów z zakresu integracji sensorycznej aktywizujących dziecko przez ćwiczenia i zabawy oraz dla rodziców  z grup specjalnych ,,Ja i moje ciało”. W trakcie zajęć dąży się do harmonijnego rozwoju sfery psychicznej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej. Innym elementem  w projekcie jest grupa wsparcia dla rodziców, w ramach której stworzona zostaje okazja do dzielenia się własnymi doświadczeniami i przeżyciami.
(Zdjęcia fot. Tomasz Żak)