WYRÓŻNIENIE ZA DZIAŁANIA W NASZYM PRZEDSZKOLU.

Gliwice zostały wyróżnione w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans 2014. Nagrodę tę otrzymały dzięki projektowi KAŻDY INNY A WSZYSCY TACY SAMI” realizowanemu w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach.
Konkurs ma rangę ogólnopolską i odbył się po raz szósty. Jego celem jest przegląd, wyłonienie i nagrodzenie najlepszych wydarzeń, działań i projektów w obszarze wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorami plebiscytu są Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Państwowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.

Rozdanie nagród i uroczysta gala miały miejsce 3 października
w Karpaczu. Zwycięzcy plebiscytu m.in. dyrektor naszego przedszkola Izabela Truszkowska- Bodyńska otrzymali zaproszenie na dwudniowe warsztaty (2 – 3 października) poświęcone m.in. zagadnieniom związanym z udostępnianiem osobom niepełnosprawnym najnowszych technologii, cyberprzestrzeni i zapobieganiu ich cyfrowemu wykluczeniu, dostępem tych osób do rynku pracy i promowaniem dobrych praktyk w zakresie ich zatrudniania, a także wyrównywaniu szans rodziców dzieci niepełnosprawnych. Konferencja i warsztaty były okazją nie tylko do zapoznania się z innowacyjnymi inicjatywami ośrodków, stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych całego kraju, ale możliwość wymiany doświadczeń i opinii w zakresie działań na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych.